March 23, 2012

LOL Jokes!

Tutor Ka Ba?
Bakit
Kasi Ikaw Kasi Nagtuturo Kung Mamahalin Ang Isang Tao

No comments:

Post a Comment